HEINEKEN Việt Nam đầu tư 30 tỷ đồng góp phần bảo tồn tài nguyên nước

Mới đây, HEINEKEN Việt Nam, WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đối tác địa phương đã chính thức khởi động chương trình hợp tác phục hồi nguồn nước ở lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền nhằm tăng cường quản trị tài nguyên nước tại các lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam

Chương trình Hợp tác “Bảo tồn tài nguyên nước tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tỉnh Đồng Nai, và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười tỉnh Tiền Giang” sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm với tổng ngân sách 30 tỷ đồng do HEINEKEN Việt Nam tài trợ. Theo kế hoạch, các hệ sinh thái ở vùng đầu nguồn quan trọng của các lưu vực sông này sẽ được phục hồi bằng nhiều giải pháp khác nhau, góp phần nâng cao khả năng điều tiết, cung cấp nước cho cộng đồng và các hoạt động nông nghiệp và sản xuất ở vùng hạ du của các lưu vực sông quan trọng này.

Chương trình là một phần trong chiến lược bảo tồn nguồn nước, hướng đến hiện thực hóa tham vọng của HEINEKEN Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, 100% lượng nước sẽ được bù hoàn – nghĩa là HEINEKEN Việt Nam sẽ hoàn trả lại thiên nhiên lượng nước bằng lượng nước trong toàn bộ sản phẩm. Đồng thời chương trình cũng nhằm mục tiêu phục hồi tính nguyên vẹn hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại khu vực sông Tiền, sông Sài Gòn - Đồng Nai và sông Hồng của WWF-Việt Nam. 

Chương trình sẽ được triển khai tại các lưu vực sông trọng điểm – bao gồm Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười. Đây là những khu vực có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học và giá trị kinh tế xã hội cao đối với các địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức tài nguyên nước, rừng và đất; việc quản lý chưa hiệu quả các nguồn thải; cùng với các tác động của biến đổi khí hậu đã khiến cho tài nguyên nước tại đây bị suy giảm về số lượng và suy thoái về chất lượng.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, các hệ sinh thái nước ngọt quan trọng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười và Vườn Quốc gia Xuân Sơn sẽ được phục hồi, bảo vệ và các cộng đồng trong khu vực sẽ thực hiện các thói quen mới trong cuộc sống và sinh hoạt, giúp bảo vệ, phục hồi và tiết kiệm để hướng tới mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm cho môi trường cũng như sản xuất và hoạt động nhân sinh ở vùng hạ du của các lưu vực sông. Trong đó, dự kiến:

  • Gần 2 tỷ lít nước sẽ được gia tăng mỗi năm thông qua hoạt động nuôi dưỡng, làm giàu 1.100 ha rừng tự nhiên trên cả 3 lưu vực sông. 
  • 200 triệu lít nước mỗi năm sẽ được gia tăng từ hoạt đồng trồng mới, bổ sung 32,3 ha rừng gỗ lớn và cây bản địa.
  • 800 triệu lít nước sẽ được bù hoàn mỗi năm riêng tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thông qua việc nghiên cứu và áp dụng kế hoạch quản lý và điều tiết chế độ thuỷ văn phù hợp. 
  • Ngoài ra, các cộng đồng sinh sống trong các vùng lõi và vùng đệm của Khu Bảo tồn Thiên nhiên- Văn hoá Đồng Nai và Vườn Quốc gia Xuân Sơn sẽ được đào tạo để cùng tham gia thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất để giảm tác động đến nguồn nước, tham gia các hoạt động trồng và giữ rừng.

Chương trình hợp tác giữa WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và HEINEKEN Việt Nam hướng đến có thể trở thành mô hình mẫu hợp tác Công - Tư trong công tác bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, bảo tồn và phát triển nguồn nước ở các lưu vực sông quan trọng, phù hợp với cách tiếp cận toàn xã hội chung tay giải quyết thách thức đảo chiều mất đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Theo Ngày Mới Saigon

Từ khóa : HEINEKEN Việt Nam, WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phục hồi nguồn nước, lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai, sông Tiền